Radonmätning Skåne

Radon är en mycket hälsofarlig ädelgas som finns i marken, luften, vattnet, ja överallt faktiskt. Radon bildas ur radium, som finns naturligt i marken och det är när den sönderfaller som radon kan ta sig in i våra hus. Om du under längre tid utsätts för radon, kan det leda till allvarliga hälsoeffekter, såsom lungcancer.


Därför ska du göra en radonmätning

Det är extra viktigt att göra radonmätningar om din fastighet finns i ett område där du vet att radonhalten i marken är hög, eller om din byggnad innehåller blåbetong. En radonmätning bör även göras om det har skett sprängningar i området eller när du bygger om, ändrar ventilationen, byter uppvärmningssystem eller fönster. Om radon upptäcks i byggnaden är det viktigt att ta hand om problemet så snart som möjligt.


Mät under rätt period

Radonmätningar i villor och radhus ska göras under eldningssäsongen, oktober till och med april, för att få ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader. Men om du till exempel ska köpa hus och inte har tid att vänta, kan du göra en kortare mätning under 2 till 10 dagar.

Efter själva radonmätningen genomförs en radonbesiktning och därefter får du ett åtgärdsförslag på vad som bör göras för att få ner radonhalten på så låga nivåer som möjligt. När saneringen sedan är gjord, genomförs en kontrollmätning för att fastställa att saneringen lyckats.


Kontakta oss

Vill du veta mer, eller få en offert på radonsanering? Kontakta oss på telefon, 070-5602803, eller mail,husbesiktningskane@gmail.com