Lägenhet- och husbesiktning i Skåne

När du ska köpa bostad är det ytterst lämpligt att anlita en oberoende besiktningsman. På så sätt får du en professionell överlåtelsebesiktning av bostaden och du får veta bostadens alla styrkor och svagheter. Besiktningen är en byggnadsteknisk undersökning av faktorer som är av teknisk betydelse för byggnaden. Vid avvikelse kan en rekommendation om kontakt med behörig fackman lämnas.Besiktningsman i Skåne 

Bostadsköpet är många gånger den största investeringen du kommer göra. Köparen har enligt lag ansvar för att undersöka fastigheten, det vill säga göra en noggrann undersökning av fastighetens alla utrymmen. När du anlitar Johnny Mårtenssons Bygg O Konsult AB kan du alltid lita på att besiktningen utförs med engagemang och kompetens. Som besiktningsman besiktigar jag hus, lägenheter och bostadsrätter i Malmö, Ystad, Lund, Helsingborg, ja i hela Skåne faktiskt.


Jag är certifierad kontrollansvarig vilket innebär att jag ser till att Plan- och bygglagen (PBL) följs. Vid entreprenader hjälper jag byggherren att upprätta kontrollplan samt ser till att den följs.


Kontakta mig om du vill veta mer om vad jag kan göra för dig.

Du når mig lättast på telefon, 070-5602803 eller via mail,  johnnybygg@comhem.se.


Erfarenhet

Jag har över 35 års gedigen erfarenhet av hus och byggnadskonstruktioner och ett brett nätverk inom branschen. Det, i kombination med goda kunskaper inom olika byggtekniker, gör att du kan lita på att du alltid får noggranna och pålitliga kvalitetsbesiktningar när du anlitar mig.

Privatpersoner

För privatpersoner erbjuds bl. a. förhands-, överlåtelse-, garanti- och våtrumsbesiktning. Även slutbesiktning på nybyggnation, fuktkontroll, radonmätning och skadeutredning. Läs mer under Tjänster.

Kontrollansvarig

Som certifierad kontrollansvarig enligt PBL (Plan- och bygglagen) medverkar jag till att bygglagstiftningens krav uppfylls. Jag hjälper byggherren att upprätta förslag på kontrollplan och är närvarande vid tekniskt samråd, besiktningar samt ger slutbeskedsutlåtande