Lägenhet- och husbesiktning i Skåne

Bostaden – ditt hem och din trygghet
Som hus- eller lägenhetsägare är det viktigt att veta statusen på bostaden. Vilka behov finns det av underhåll, renovering och tillbyggnad? 
En statusbesiktning är en byggnadsteknisk undersökning av faktorer som är av teknisk betydelse för byggnaden. Vid avvikelse kan en rekommendation om kontakt med behörig fackman lämnas.

 

 

Besiktningsman Skåne 

När du anlitar Johnny Mårtenssons Bygg O Konsult AB kan du alltid lita på att besiktningen utförs med engagemang och kompetens. Som besiktningsman besiktigar jag hus, lägenheter och bostadsrätter i Malmö, Ystad, Lund, Helsingborg, ja i hela Skåne faktiskt.


Jag är certifierad kontrollansvarig vilket innebär att jag ser till att Plan- och bygglagen (PBL) följs. Vid entreprenader hjälper jag byggherren att upprätta kontrollplan samt ser till att den följs.


Kontakta mig om du vill veta mer om vad jag kan göra för dig.

Du når mig lättast på telefon, 070-5602803 eller via mail, husbesiktningskane@gmail.com.

Husbild

Erfarenhet

Jag har över 35 års gedigen erfarenhet av hus och byggnadskonstruktioner och ett brett nätverk inom branschen. Det, i kombination med goda kunskaper inom olika byggtekniker, gör att du kan lita på att du alltid får noggranna och pålitliga kvalitetsbesiktningar när du anlitar mig.

Bild på handslag

Privatpersoner

För privatpersoner erbjuds bl. a. garanti- och våtrumsbesiktning. Även slutbesiktning på nybyggnation, fuktkontroll, radonmätning och skadeutredning. Läs mer under Tjänster.

Bild på pratbubblor med ett frågetecken i

Kontrollansvarig

Som certifierad kontrollansvarig enligt PBL (Plan- och bygglagen) medverkar jag till att bygglagstiftningens krav uppfylls. Jag hjälper byggherren att upprätta förslag på kontrollplan och är närvarande vid tekniskt samråd, besiktningar samt ger slutbeskedsutlåtande